Online bronnen

De rubriek Online bronnen zoomt in op het online raadpleegbare digitale aanbod. Je vindt er afzonderlijke fiches of overzichtsartikelen over:

  • Online databanken met metadata over personen, organisaties, producties of voorstellingen
  • Online tekstverzamelingen, bloemlezingen en naslagwerken
  • Online verzamelingen van foto’s, audio of bewegend beeld

> Voor online beschikbare gedigitaliseerde collecties van archiefinstellingen, bibliotheken of musea: zie de bespreking in de relevante fiche bij Bewaarplekken. Slechts enkele opmerkelijke platformen worden hier afzonderlijk besproken.

> Voor overkoepelende catalogi of archievenoverzichten, zie Collectieve catalogi.

Graag hulp voor nieuwe artikels:
> overzichtspagina’s over Digitale tijdschriften-, affiche-, foto- en bladmuziekcollecties
> individuele posts over geselecteerde databanken en naslagwerken

Opgelet: de website onthoudt de aangeduide trefwoorden niet als je van subrubriek verandert.

Alle fiches