SARMA.be

laboratory for discursive practices and expanded publication

sarma.be

 

Sarma is een “laboratorium voor discursieve praktijken en publicatie in het veld van de hedendaagse dans en performance, maar met een grote openheid voor andere disciplines”.

Sarma (her)publiceerde in het verleden boeiende online bloemlezingen van teksten, in hoofdzaak met dans- en performancekritiek. Het treedt recenter ook op als curator en facilitator. Op de twee websites (Sarma.be en Oral Site) publiceert en documenteert het performances, discussies, workshops, lezingen, installaties en onderzoeksprojecten die uit die werking voortkomen.

Zoeken op sarma.be

Gericht zoeken

De tekst database kan worden doorzocht door te grasduinen door de door hen gesuggereerde thematische termen, collecties van artiesten en collecties van auteurs. Van de auteurs en artiesten kan ook een index worden geraadpleegd. Bij de teksten van deze actoren is dikwijls ook een korte “CV” beschikbaar, en in de rechterkolom staat een lijst met tags en de basisgegevens van de tekst in kwestie. Via deze tags en metadata kan je ook navigeren naar de collecties waartoe een tekst behoort, om gerelateerde teksten te bekijken, alsook de publicatie waarin een tekst verschenen is, waar je kan grasduinen door teksten die in dezelfde publicatie verschenen. Op deze manier is het ook mogelijk om teksten te raadplegen die in dezelfde taal of hetzelfde jaar zijn geschreven.

Vrij Zoeken

De Text Collections kunnen ook vrij doorzocht worden via het zoekveld. Op de Help-pagina zijn ook tips voorzien om optimaal te zoeken:

  • Je zoektermen specifiëren kan door criteria toe te voegen. Wanneer je wil zoeken naar teksten waar Jeroen Peeters de auteur is, kan je je zoekvraag ingeven als: author:"Jeroen Peeters"
  • Verder specifiëren kan door AND toe te voegen tussen je zoektermen, teksten van bovenstaande auteur geschreven in 2001 kunnen gevonden worden met de zoekterm author:"Jeroen Peeters" AND year:2001
  • Wanneer je zoekt naar specifieke zinnen, waarbij je een exacte match wil bekomen, zet je je "zoekterm" tussen aanhalingstekens
  • Een asterisk kan als wildcard worden gebruikt, wanneer je bijvoorbeeld niet zeker bent van een schrijfwijze, een voorbeeld zou kunnen zijn: "J*r*me Bel"

De zoekresultaten kunnen worden herordend door bovenaan te klikken op de filter volgens welke je wil ordenen.

Oral site

Oral site dient als platform voor sound poetry, compilaties, Volume SP (speech-based audiowerken en sound poetry) en een online gallerij.

De website is voortdurend under construction.

Relevante links

Trefwoorden


, ,
,
,
, , , , , , , ,