SARMA.be

laboratory for discursive practices and expanded publication

sarma.be

 

Sarma is een “laboratorium voor discursieve praktijken en publicatie in het veld van de hedendaagse dans en performance, maar met een grote openheid voor andere disciplines”.

Sarma (her)publiceerde in het verleden boeiende online bloemlezingen van teksten, in hoofdzaak met dans- en performancekritiek. Het treedt recenter ook op als curator en facilitator. Op de twee websites (Sarma.be en Oral Site) publiceert en documenteert het performances, discussies, workshops, lezingen, installaties en onderzoeksprojecten die uit die werking voortkomen.

Trefwoorden


, ,
,
,
, , , , , , , ,