Over deze website

Erfgoed of documentatie van podiumkunsten wordt in Vlaanderen versnipperd bewaard over diverse verzamelingen en instellingen. Onderzoek naar het podiumkunstenverleden wordt zo extra bemoeilijkt. Er is namelijk geen centrale instelling die een ruime verwerving en ontsluiting van podiumkunstenmateriaal als prioriteit heeft. Vele zoekplekken zijn onbekend bij studenten en kunstenaars die op onderzoek uit willen, maar ook voor specialisten is het veld onoverzichtelijk.

In gesprekken naar aanleiding van de ingeperkte documentatiewerking van Kunstenpunt kwam de nood naar boven naar een vademecum: een gids die een overzicht biedt op de veelheid aan organisaties en individuen die het erfgoed van podiumkunsten beheren, op de diversiteit aan online platformen, bronnen enz.

De website wordt vandaag gerealiseerd door CEMPER, met de steun van Kunstenpunt en met feedback van de collectiebeherende instellingen, academische wereld en onderwijsinstellingen. Nieuwe medewerkers en adviseurs zijn evenwel welkom. Contacteer ons als je je wil engageren of specifieke suggesties hebt.