Advies

De artikels in deze rubriek reiken heuristische tips & tricks en stappenplannen aan. Ze betrekken de afzonderlijke tips uit andere rubrieken in een samenhangend relaas. Soms geven ze broodnodige duiding bij concepten uit de wereld van erfgoed en archieven

Graag hulp voor nieuwe artikels:

  • Hoe zoek ik interviews/recensies/programmaboekjes/gegevens over voorstellingen of repertoire/dansnotatie/theaterteksten?
  • Hoe ‘documenteren’ of interviewen?
  • Hoe zit de Vlaamse erfgoedsector in elkaar?

Opgelet: de website onthoudt de aangeduide trefwoorden niet als je van subrubriek verandert.

Alle fiches