Corpus Toneelkritiek Interbellum

Vlaamse theaterrecensies verschenen tussen 1919 en 1939

Raadpleeg Corpus Toneelkritiek Interbellum

 

Ontstaan

Corpus Toneelkritiek Interbellum is een online verzameling van Vlaamse theaterreviews verschenen tussen 1919 en 1939. Het bevat momenteel 686 documenten die bestaan uit kritieken en andere korte teksten over theater, afkomstig uit verschillende bronnen (kranten, theatertijdschriften en recensiesbundels). De collectie is online toegankelijk en doorzoekbaar via de website.

De verzameling werd als onderzoeksinstrument opgezet voor het onderzoeksproject “Mass Theatre in Flanders” (NL: “Massaspel in Vlaanderen: Opvoering, legitimeringspraktijk en impact van een sociotheatraal genre, 1909-1953”) aan de Universiteit Antwerpen en werd gefinancierd door het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen). Projectcoördinator was Thomas Crombez (Hij coördineerde tevens het onderzoeksproject dat tot de online bron Belgium is happening leidde).

Doel

Het corpus werd voor het FWO-onderzoeksproject gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • Enerzijds als een soort encyclopedie over interbellumtheater: de omvangrijke collectie documenten over interbellumtheater is namelijk volledig geïndexeerd.
 • Anderzijds werd het gebruikt om de evolutie van het kritisch theaterdiscours in kaart te brengen. Hierbij werd voornamelijk gekeken naar bepaalde sleutelnamen en sleuteltermen uit de ontwikkeling van avant-garde en modernisme.
 • Daarnaast werd het ook gebruikt als referentiecorpus dat weergaf in welke mate en op welke manier in doorsnee theaterkritieken werd verwezen naar de populaire mode van het openluchttoneel en het massaspel.

Inhoud

Enkele van de voornaamste critici in het corpus:

 • Willem Putman
 • Lode Monteyne
 • Karel van de Woestijne
 • Victor Brunclair

Enkele toneel- en cultuurtijdschriften die de bronnen omvatten:

 • Hooger Leven
 • Het Vlaamsche Land
 • Ons Volk Ontwaakt
 • De Ploeg
 • Toneelgids (1921-1940)
 • Toneelleven (1934-1944)
 • Pogen
 • Het Tooneel (1915-1940)
 • Pelgrim
 • Jong Dietschland
 • Ruimte

De teksten werden allemaal gecodeerd volgens TEILite richtlijnen, waarbij markup werd aangebracht voor namen van dramaschrijvers, regisseurs, dichters en componisten, alsook voor theatergebouwen, theatergezelschappen en titels van toneelwerken. De aangebrachte mark-up staat toe dat teksten worden aangevuld met meta-informatie en verdere suggesties voor potentieel gerelateerde teksten die zich in het corpus bevinden.

 

Trefwoorden


, , , , ,
,

, ,