Toneelstof: online interviews

interviews met Vlaamse theatermakers over de Vlaamse podiumkunsten vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw

toneelstof.be

 

Wat vind je op Toneelstof?

  • Toneelstof bevat meer dan 100 interviews met protagonisten uit het Vlaamse podiumkunstenveld, zowel getranscribeerd als in beeld, geordend per decennium.

Historiek

  • Tussen 2007 en 2009 maakte Thersites, de vereniging van Vlaamse podiumcritici, een reeks van drie dvd’s over de jaren zestig, zeventig en tachtig, telkens gekoppeld aan een speciaal nummer van het tijdschrift Documenta met overzichtsartikelen van elk decennium
  • In 2010 nam het Vlaams Theaterinstituut (VTi) de fakkel over voor de jaren negentig en ontwikkelde een website waarin de interviews met de theatermakers van de drie dvd’s ook op zijn terug te vinden. Deze website bood een laagdrempelige inkijk in de geschiedenis van de Vlaamse podiumkunsten. Aan de hand van een interactieve tijdlijn moedigde hij aan om de Vlaamse podiumkunsten te ontdekken in educatieve en andere contexten en meer concreet door de koppeling met de Kunstendatabank van Kunstenpunt. Omgekeerd betekende Toneelstof ook een aanvulling van deze databank.
  • Het VTi ging inmiddels op in Kunstenpunt. De oorspronkelijke website staat intussen niet meer online, maar het webadres verwijst door naar de website van Kunstenpunt waar de interviews en transcripties consulteerbaar blijven.

 

Trefwoorden


, , ,

,
, , ,