ODIS: archievenoverzicht

archievenoverzicht en databank van het middenveld in Vlaanderen, 19e-20e eeuw

Leuven

odis.be

Wat is ODIS?

Zoektips podiumkunsten

  • Meer over de ODIS-databank als geheel vind je in de fiche ODIS.be: actoren & publicaties uit de rubriek ‘Online bronnen‘. In deze rubriek over ‘Collectieve catalogi & archievenoverzichten‘ is vooral het instellingsoverschrijdende ‘archievenoverzicht’ of ‘archiefportaal’ van ODIS belangrijk. De partnerinstellingen voeren immers hun volledige archiefbeschrijvingen uit hun eigen catalogus door naar ODIS. Vervolgens maakt ODIS een automatische koppeling waarbij een gereduceerde archiefbeschrijving wordt doorgesluisd naar Archiefbank. Voor een meer volledige full-text search zoek je dus best ook in ODIS (je kan de resultaten filteren of bij Geavanceerd zoeken’ enkel op ‘Archivalische eenheden’ te zoeken.
  • De trefwoorden in ODIS zijn voor podiumkunsten vooralsnog weinig pertinent of gedetailleerd (‘cultuur’, volkstoneel’, ’toneelverenigingen’, ‘dans’), maar dit kan in de toekomst worden verbeterd.
  • De kracht van ODIS situeert zich in de verbinding of ‘contextualisering’ van deze archiefbeschrijvingen met gesystematiseerde beschrijvingen van personen, organisaties, periodieke publicaties (tijdschriften) en (in beperkte mate) gebeurtenissen, gebouwen en families.
  • Voor inhoudelijke zoektips verwijzen we naar de Bronnengids-fiches van de betrokken instellingen (zie hoger).

Zoektips muziek

Zie zoektips podiumkunsten of de fiches van betrokken instellingen:

Hoe begin je eraan?

  • Voer in het zoekvenster een naam of trefwoord in en klik op eenvoudig of volledig zoeken, je krijgt resultaten voor de verschillende rubrieken (archieven, personen, publicaties…)
  • Je kan de zoekresultaten verfijnen door aan te klikken welke rubriek je nodig hebt
  • Indien je voor geavanceerd zoeken kiest, kan je van in het begin de relevante rubrieken selecteren en ook een trefwoord kiezen uit een referentielijst

Trefwoorden, , , ,