KADOC-KU Leuven

documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving

Leuven

kadoc.kuleuven.be

Inhoudelijk profiel

 • KADOC is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd cultureel archief, en een interfacultair centrum van de KU Leuven. Het richt zich op de bewaring, ontsluiting en onderzoek van erfgoed dat betrekking heeft op de evoluerende wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving vanaf 1750.
 • KADOC bewaart archieven van sociale en culturele organisaties, onderwijskoepels, jeugdverenigingen, religieuze orden en congregaties, politieke partijen, ngo’s… maar ook persoonsarchieven van politici, geestelijken, kunstenaars en nog veel meer.

Zoektips podiumkunsten

 • Het verzamelbeleid van KADOC-KULeuven groeide oorspronkelijk uit de bezorgdheid om de bewaring en ontsluitint van het erfgoed van de katholieke ‘zuil’ of ‘maatschappelijk-filosofische stroming’, met tal van protagonisten en organisaties uit politiek, middenveld en katholieke Kerk. In de context van een steeds meer ‘ontzuild’ en divers Vlaanderen werd het perspectief verbreed naar de ‘wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving’.
 • De archieven en publicaties van katholieke scholen(koepels) en religieuze orden bevatten bronnen over de katholieke attitude ten opzichte van theater en dans, maar ook over bv. schooltoneel in het archief van het St. Stanislascollege Berchem, maar ook in de bundel Theatrum Jesuiticum uit de periode 1655-1705
 • KADOC bewaart archieven, publicaties of documentatie van organisaties, gezelschappen of verenigingen die actief waren (zijn) op het vlak van theater of dans, zoals Het Vlaamsche Volkstooneel, het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond of het Instituut voor Vlaamse Volkskunst.
 • Je vindt in KADOC ook privé-archieven van individuele kunstenaars, schrijvers, critici, zoals Ast Fonteyne, Jan Boon, Jozef Boon, Aloïs De Maeyer, Frans Eykans, …
 • KADOC verzamelt ook veel katholieke kunst-, literatuur- en theatertijdschriften, foto’s, affiches en audiovisueel materiaal
 • Zo bevat een film over het feest van 50 jaar christelijke syndicaten in Gent in 1938 een unieke gemonteerde filmopname van een ‘bewegingskoor’ in een regie van Ast Fonteyne en choreografie van Lea Daan
 • Aangezien kabinetsarchieven tot de privé-archieven behoren, vind je hier ook archieven van ministers van Cultuur van CVP- en CD&V

Zoektips muziek

Onder meer:

 • privé-archieven van individuele kunstenaars, componisten, journalisten, zoals Jaak Lemmens
 • archieven van kosters-organisten
 • katholieke harmonieën en fanfares, evenals kerkkoren droegen ook materiaal over
 • op landelijk niveau zijn hier ook de archieven van koepels als het Nationaal Muziekverbond van België, Orgel in Vlaanderen… te vinden
 • KADOC heeft ook een uitgebreide collectie bladmuziek toegespitst op religieuze muziek

Catalogus of andere hulpmiddelen

Naargelang het type erfgoed maakt KADOC gebruik van de verschillende databanken van de KU Leuven:

Het archief van Het Vlaamsche Volkstooneel wordt bijkomend ontsloten via:

Hoe begin je eraan?

Suggesties welkom!

Trefwoorden

, ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , ,
, , , , , , , , ,