Liberas. Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen

archieven en collecties van verenigingen, organisaties en personen uit de velden van het liberalisme en het vrije denken en handelen

Gent

liberas.eu

Inhoudelijk profiel

Liberas bewaart archief van verenigingen, organisaties, personen en families die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van het liberalisme of het vrije denken en handelen:

 • uit de liberale zuil, geïnspireerd door het liberalisme of door het vrijheidsdenken
 • archieven van partijen, culturele verenigingen, doelgroepverenigingen, scholen, sociale verenigingen en organisaties, kranten en tijdschriften, vakbonden, werkmanskringen, loges, beroepsverenigingen, bedrijven…
 • archieven van politieke mandatarissen, journalisten, auteurs, intellectuelen, figuren uit de onderwijswereld, kunstenaars…

Zoektips podiumkunsten

Liberas bewaart archieven van liberale toneel- en letterkundige verenigingen vanaf 1797, waaronder de archieven van:

Kleine archieven van De Zwarte Komedie (Antwerpen, 1979-2014, 0,29m) & Proka (Gent, 1969-1989) zijn eveneens aanwezig.

De archieven bestaan naast de klassieke archiefstukken (statuten, verslagboeken, ledenlijsten enz.) ook uit onder andere affiches, foto’s, diploma’s, decortekeningen en toneelbibliotheken. De toneelbibliotheek van het Aalsterse Voor Taal en Vrijheid bevat een tweeduizendtal toneelteksten.

Archieven van andere verenigingen of persoonsarchieven bevatten ook regelmatig stukken en dossiers over gastvoorstellingen door theatergezelschappen.

Liberas publiceerde dit online artikel over de opvoering van Maurice Maeterlincks L’oiseau bleu (De blauwe vogel) door Theatergroep Vooruit uit Deinze in 1948.

Zoektips muziek

Liberas bewaart archieven van een zeventigtal liberale muziekverenigingen (fanfares, harmonieën, brassbands, filharmonieën, koren) en verwante verenigingen als muziekscholen en majorettekorpsen. Het oudste muziekarchief gaat terug tot 1804 en is van Harmonie Les Bons Vivants (Wetteren, 1904-2010, 4,78m).
Andere bewaarde archieven zijn van onder andere:

Ook het archief van koepelorganisatie FELIM (Federatie der Liberale Muziekverenigingen, 1972-2003, 14,34m), met onder andere dossiers over de aangesloten verenigingen, wordt bewaard in Liberas. De archieven bestaan naast de klassieke archiefstukken (statuten, verslagboeken, ledenlijsten enz.) ook uit onder andere affiches, foto’s, medailles en trofeeën, uniformstukken, muziekinstrumenten en heel wat bladmuziek.

Archieven van andere verenigingen of persoonsarchieven bevatten ook regelmatig stukken en dossiers over muzikale voorstellingen en gastoptredens (concerten, feesten, bals, vieringen enz.).

In het tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis vind je een online publicatie over ‘Archieven van liberale harmonieën en fanfares’.

Catalogus of andere hulpmiddelen

zoeken.liberas.eu/zoeken.php

Hoe begin je eraan?

 • De website van Liberas biedt verschillende zoekmogelijkheden. Je kan een vrije zoekopdracht ingeven, of gericht zoeken in bibliotheekarchievenbeeldbankgedrukte bronnen
 • Voor archieven kan je ook kiezen voor Navigeren door: archievenoverzicht.
  • Hiermee kom je terecht in een navigeerbare boomstructuur van de collectie. onder Thematisch overzichtVerenigingenCulturele Verenigingen vindt je de aanklikbare categorieën Toneel- en letterkundige verenigingen en Muziekverenigingen
  • Per archief krijg je een globale beschrijving, en indien beschikbaar de inventaris
  • De bepalingen rond raadpleegbaarheid van het archief in kwestie worden steeds vermeld
 • Liberas heeft een aantal liberale kranten en tijdschriften volledig gedigitaliseerd en online doorzoekbaar gemaakt
 • Via de beeldbank zijn heel wat foto’s, affiches, trofeeën, uniformstukken etc. onmiddellijk online te bekijken

Trefwoorden

,
, , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , ,
, ,