Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

archieven van de VUB en de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing in Vlaanderen en Brussel

Elsene

cavavub.be

Inhoudelijk profiel

CAVA ontstond uit het samenwerkingsverband van het Universiteitsarchief van de VUB en van het Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed, het vroegere Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum ‘Karel Cuypers

  • CAVA beheert als ‘cultureel archief’ de archieven van de academische gemeenschap van de VUB, en de archieven en collecties die getuigen over de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing in Vlaanderen en Brussel
  • Het erfgoed illustreert de overgang van een katholieke maatschappij met een vrijzinnig humanistische minderheid naar een geseculariseerde samenleving

Zoektips podiumkunsten

Het verwervingsbeleid van CAVA is gericht op het erfgoed van de gemeenschap van de VUB en de humanistische organisaties. Podiumkunsten en muziek zijn vooral vertegenwoordigd in de archieven van studentenorganisaties, onder meer:

  • theatergezelschap Het Vrije Podium
  • de jaarlijks georganiseerde studentenzangfeesten
  • studentenmusicals
  • het koor en orkest van studenten en personeel (De Zangfaculteit, CafĂ© Latte, VUBorkest) die geregeld optreden/optraden op de campus, maar ook in humanistische en vrijzinnige centra
  • het archief van de overkoepelende Dienst Kultuur betreft theater en concertreeksen die door deze dienst worden georganiseerd. Deze dienst werkt ook gedeeltelijk ter ondersteuning van de initiatieven die studenten(organisaties) ondernemen op muzikaal en theatraal vlak

Indien je zoekt naar archieven van personen die ook elders doceren of actief waren in de grootstedelijke context, is het raadzaam om aanverwant materiaal te consulteren bij de universiteits- of stadsarchieven in kwestie, of bij het AMVB.

Zoektips muziek

Zie ook zoektips podiumkunsten. Wordt later aangevuld. Suggesties alvast welkom!

Catalogus of andere hulpmiddelen

cavavub.be/nl/catalogus

Hoe begin je eraan?

CAVA gebruikt de archiefcatalogus PALLAS, waarbij de uitklapbare boomstructuur in eerste instantie het onderscheid maakt tussen

  • archieven van organisaties en verenigingen
  • archieven van personen
  • collecties

Het gehele archief van de VUB staat onder de eerste categorie. Zoek je archiefmateriaal van professoren actief op het terrein van cultuur-, theater- en/of muziekwetenschap, dan moet je navigeren naar de categorie Persoonsarchieven.

Trefwoorden


, , , , , , , , ,
, , , , , ,

, ,