Museum Vleeshuis Klank van de Stad

800 jaar muziek en dans in Antwerpen

Antwerpen

search.museumvleeshuis.be

Inhoudelijk profiel

 • Museum Vleeshuis toont 800 jaar muziek en dans in Antwerpen. De collectie – bestaande uit onder meer instrumenten, prenten, teksten en maquettes – vertelt verhalen van muzikanten, beiaardiers en operazangers, en wekt hun optredens weer tot leven
 • De collectie van het museum telt bijna 3.000 muziekobjecten
  • schilderijen, tekeningen en foto’s
  • partituren
  • geluidsopnames
  • gereconstrueerde historische aterliers van de firma Van Engelen (koperblaasinstrumenten, Lier) en Sergeys (klokkengieten, Leuven) en de werkkamer van Wannes Van de Velde
 • Men kan de hele collectie online doorzoeken, inclusief de vele stukken die niet tentoongesteld worden
 • Naast de objecten uit de eigen Stadscollectie zijn er ook de circa 500 muziekobjecten in permanente bruikleen van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
 • Ook de Collectie Ghysels, bestaande uit dansorgels en andere muziekautomaten, kan men op hun collectiedatabank raadplegen
 • Museum Vleeshuis staat ook in voor de onstluiting van de Antwerpse stadsbeiaard

Zoektips podiumkunsten

Museum Vleeshuis bewaart muziekinstrumenten van de Vlaamse Opera (Antwerpen), grafiek in verband met het verleden van het Antwerpse operaleven, een historische maquette van de Bourlaschouwburg, en een collectie decormaquettes (Vlaamse Opera, Koninklijke Nederlandse Schouwburg) uit de periode 1900-1930.

Zoektips muziek

Het Museum Vleeshuis focust op het muziekleven in de stad Antwerpen over een periode van 800 jaar. De variatie aan documenten en objecten toont de verschillende rollen van muziek en privéleven in de stad

 • De opstelling van het museum biedt inkijk in een aantal thema’s, waaronder de speellieden, torenmuziek, muziek in de kerk, huis- en salonmuziek en openbare concerten
 • De ateliers van Klokkengieterij Sergeys en Van Engelen (koperblazers) kunnen worden bezichtigd
 • De collectie mechanische dans- en kermisorgels van Jef Ghysels vonden eveneens aansluiting bij het museum
 • Archieven en collecties van recentere Antwerpse muzikanten hebben hun plaats gevonden in de museumcollectie, zoals Wannes Van de Velde, Ferre Grignard en The Pebbles
 • Museum Vleeshuis bewaart ook elf door de Vlaamse overheid erkende topstukken

In beperkte mate zijn er objecten te vinden die verbonden zijn met de dans- en (muziek)theatergeschiedenis van de stad, o.a. de verschillende decorontwerpen/-maquettes verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Schouwburg en de Vlaamse Opera zijn relevant voor het onderzoek naar deze disciplines.

 • Deze vormen een mooie aanvulling op de door het FelixArchief en Letterenhuis bewaarde archieven
 • Slechts een beperkt deel van de collectie staat opgesteld in het museum, onderzoekers kunnen voor meer informatie contact opnemen met de conservator

Catalogus of andere hulpmiddelen

search.museumvleeshuis.be (op 27 februari 2023 ondervond deze pagina technische problemen)

Hoe begin je eraan?

Via de catalogus kan je de gehele collectie van het Museum Vleeshuis doorzoeken, de objecten in permanente bruikleen incluis.
Het is aangeraden om te kiezen voor specifieke zoektermen, en algemene begrippen als dans en theater te vermijden. In de catalogus maakt men een onderscheid tussen drie niveaus:

 • De simple search geeft toegang tot de inhoud van een beperkt aantal velden. Deze kunnen worden gecombineerd, maar de zoekresultaten leveren niet altijd een correct beeld op
 • De advanced search heeft als voordeel dat zoektermen gericht kunnen worden gecombineerd. Bij enkele velden kan gebruik gemaakt worden van authorities (vaste lijsten van persoonsnamen, plaatsnamen en materialen) waarmee de de kwaliteit van zoekresultaten kan worden verbeterd
 • De expert search heeft als voordeel dat zoektermen sterk kunnen worden vernauwd, dankzij het combineren en herhalen van vrije zoekvelden
 • Op de startpagina van de catalogus zijn ook enkele deelcollcecties gebundeld achter iconen/tegels, zoals het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, klokkenerfgoed, of de collectie decormaquettes

Trefwoorden


, , ,
, , , , , , , , , , , , , ,
, , , ,
, , ,