FelixArchief – Stadsarchief Antwerpen

archief van Antwerpse besturen, instellingen en particulieren

Antwerpen

felixarchief.antwerpen.be

Inhoudelijk profiel

Het FelixArchief bewaart meer dan 30 strekkende kilometer en meer dan 100 Tb archiefmateriaal van zowel stedelijke als private archiefvormers. Het oudste document is opgemaakt in de middeleeuwen, het meest recente in 2020.

Het FelixArchief of stadsarchief Antwerpen zorgt in de eerste plaats voor de documenten van het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie met al zijn diensten.
Ze bewaren:

  • het Ancien Régime-archief, dit zijn de documenten van voor 1794
  • het Modern archief, de stedelijke documenten die zijn aangemaakt vanaf 1794 tot op vandaag
  • de archieven van het OCMW
  • de archieven van met de stad of het OCMW verbonden autonome bedrijven (zoals het Havenbedrijf, Stedelijk Onderwijs…)
  • de archieven van stedelijke vzw’s
  • de private archieven: bedrijven en verenigingen, personen en families en religie en levensbeschouwingen
  • Verzamelingen met o.a. de Topografisch-Historische atlas waarin je kaarten, plattegronden, prenten en portretten kan vinden, alsook een ruime collectie fotografisch materiaal en een bibliotheek

Zoektips podiumkunsten

Algemeen:
Het FelixArchief wil de maatschappelijke activiteiten van de Antwerpenaars zo goed mogelijk weerspiegelen. Om een rijk en volledig beeld van de historisch-maatschappelijke ontwikkeling van de stad te tonen, bewaart en ontsluit het overheidsarchieven maar ook private archieven, met o.m. bedrijfsarchieven, organisatie- en verenigingsarchieven en persoonsarchieven.

Vanaf de 19e eeuw ontstonden tal van verenigingen: toneel-, muziek-, kunst-, reis- , sport- en andere kringen groepeerden de mensen van een bepaalde wijk in al dan niet politiek–filosofisch geïnspireerde verenigingen. De vereniging was een ontmoetingsplaats waar mensen vele uren samenbrachten.
Het FelixArchief bewaart archieven van personaliteiten en van de diverse verenigingen, huizen of gezelschappen. Heel wat van deze culturele actoren waren bovendien (tijdelijk) geassocieerd met de stad als stedelijke vzw of in een ander verband (bv. d.m.v. subsidiereglementen). Ook als hun archief niet in zijn geheel in het FelixArchief werd gedeponeerd, vind je dossiers betreffende hun werking in de archieven van de stedelijke administraties.

Voorbeelden:

Je vindt er onder meer (deel)archieven van Bob Van der Veken, Rik de Roover, Rina Barbier, Robbe De Hert, Nationaal Toneel, Koninklijk Jeugdtheater (KJT)/Het Paleis, Stedelijk Instituut voor Ballet/Koninklijke Balletschool, Merksems Kamertheater en Stadspoppentheater, Nieuwe Schouwtoneel, Revuetheater Oud België, Koninklijke Burgerkring, Koninklijke Club Telegraphic, Nationaal Verbond der Vlaamsche Toneelmaatschappijen van Antwerpen, Toneelvereniging De Klauwaarts, Rederijkerskamer De Goudbloem, Rederijkerskamer Hoop en Liefde, De Gildenbarden, Bloeiende Weyngaard, Aloude Rederijkerskamer De Violieren, De Kunstvrienden, Poppentheater Jan Pierrewiet, handschrift “De goede doodt van Alexander” 1706…

Het FelixArchief bewaart ook talrijke bronnen voor de drie stedelijke theaters in Antwerpen: het Théâtre Royal of de Koninklijke Franse Schouwburg (Bourlaschouwburg), de Koninklijke Nederlandse Schouwburg en de Vlaamse Opera. Bijzonder relevant voor de geschiedenis van scenografie zijn de talrijke vroeg-20e-eeuwse foto’s van decoropstellingen in deze theaters, of de aankoopdocumenten uit de 18de en 19de eeuw. Een toenemend aantal bronnen is digitaal beschikbaar.

Zie ook de relevante actoren en suggesties bij Zoektips muziek. Aanvullingen welkom!

Zoektips muziek

Het FelixArchief beheert en ontsluit onder meer de archieven van componist Jef Vermeiren, componist Jean Van Horen, De Strangers, Firma Mortier (orgels), Chorale Caecilia, Festival van Vlaanderen Antwerpen, Concertvereniging van het Koninklijk Vlaams Conservatorium, Peter Benoitfonds, Cercle Artistique, Littéraire et Scientifique d’Anvers, Koninklijke Toon- en Toneelvereniging Ordewacht, Toon, toneel- en letterkundige maatschappij Hoop en Liefde, Zang- en toneelkring Sint-Domenicuskring, Koninklijke Zangvereniging Arti Vocali, Koninklijk Borgerhouts Mannenkoor, Koninklijke Harmoniemaatschappij, Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (waar ook vele concerten gegeven werden in de tuin en in de Elisabethzaal), Harmonie De Rode Garde Wilrijk, liedjes in familiearchieven, muziekpartituren…

Zie ook de relevante actoren en suggesties bij Zoektips podiumkunsten. Aanvullingen welkom!

Catalogus of andere hulpmiddelen

Hoe begin je eraan?

Meer informatie over hoe je kan zoeken in het FelixArchief vind je in hun zoekwijzer.

Een nuttige zoekterm voor de decoropstellingen in de databank is Schermen.

Trefwoorden


, , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , ,