Bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

bibliotheek, archief en documentatiecentrum voor muziek, theater en dans

Antwerpen

libraryconservatoryantwerp.be

Inhoudelijk profiel

 • Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, School of Arts van de AP Hogeschool, organiseert opleidingen voor dans, drama en muziek. De bibliotheek van het conservatorium biedt als pedagogisch-artistieke hogeschoolbibliotheek materiaal aan dat aansluit op de onderwezen disciplines. Omwille van de aanwezige erfgoedcollectie en het kwaliteitsvolle beheer, gegroeid sinds de 19e eeuw, is ze ook erkend als Erfgoedbibliotheek van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Naast bibliothecair erfgoed bewaart het Conservatorium van Antwerpen ook heel wat archieven, documentatieverzamelingen en audiovisuele opnames.
 • Zowel bladmuziek als opnames werden de laatste jaren gedigitaliseerd en online ter beschikking gesteld, onder andere via de eigen pagina van webtentoonstellingen.
 • Het zwaartepunt van de collectie ligt bij muziekerfgoed, maar in toenemende mate vindt ook theater- en danserfgoed zijn weg.

Zoektips podiumkunsten

 • Het conservatorium van Antwerpen had al onder de directie van Peter Benoit een theateropleiding met gesproken toneel, gezongen toneel en lyrisch gesproken toneel. Dit weerspiegelt zich in de erfgoedcollectie met toneelstukken, libretti, dichtbundels en boeken over toneel. Daarnaast zijn er ook nog oudere collecties theatererfgoed, onder meer een handschrift over theaterdidactiek van Johannes Rienkszoon Jelgerhuis (1770-1826) en toneeldrukken uit de 17e en 18e eeuw
 • Archieven betreffende theater zijn onder andere de archieven van Studio Herman Teirlinck en het auteursbureau Almo; documentatieverzamelingen over acteurs, recensenten, dramaturgen…
 • Voor danserfgoed zijn reeds enkele documentatiecollecties raadpleegbaar, zoals o.m. de collectie van Katie Verstockt.

Zoektips muziek

 • Als muziekbibliotheek ontsluit de de conservatoriumbibliotheek in de eerste plaats theoretische werken over muziek en een uitzonderlijk hoog aantal partituren.
 • Daarnaast werden er fondsen van 19e– en 20e-eeuwse Vlaamse componisten ondergebracht, zoals Peter Benoit, Arthur Meulemans, Jef Van Hoof, Flor Alpaerts, Jan Blockx, Karel Candael, Ivo Ceulemans, Theo Van Doren, Lieven Duvosel, Emmanuel Durlet, Remi Ghesquiere, Paul Gilson, Frans Corneel D’Haeyer, Clement D’Hooghe, Edward Keurvels, Lodewijk Mortelmans, Flor Peeters, Karel De Schrijver, Albert Stordiau, Armand Timmermans en Emiel Wambach.
 • Ten slotte beheert ze ook een collectie oude muziek en jazzerfgoed (o.m. de collectie van Albert Michiels, de organisator van Jazz Hoeilaart en collectioneur van memorabilia over o.m. de Belgische jazzscene).

Catalogus of andere hulpmiddelen

Hoe begin je eraan?

 • Via de pagina’s met het gedigitaliseerde aanbod en de webtentoonstellingen krijg je een vrij goed beeld van wat er te vinden is in de bibliotheek. Ter voorbereiding kan het bibliotheekgidsje worden doorgenomen (versie 2020/2021)
 • Het is nuttig om vooraf een keuze te maken of je de bibliotheek dan wel de archieven of documentatieverzamelingen wenst te raadplegen. In het geval van archieven en documentatieverzamelingen raadpleeg je best onmiddellijk het zoeken in archieven. Het archievenoverzichtbiedt je vervolgens een boomstructuur om verder te navigeren naar andere onderdelen; opnieuwzoeken in archieven laat toe om vrij te zoeken in de archief- of collectiebeschrijvingen.

Trefwoorden


, , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , ,