Verzameling Instituut voor Vlaamse Volkskunst (IVV)

Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw (IVV) bestudeert en verspreidt Vlaamse volksdans, bijhorende muziek, streekdrachten en vendelspelen. Binnen dit domein van immaterieel cultureel erfgoed verzorgt het IVV publicaties, cursussen, demonstraties en begeleiding, waarvoor het geaccrediteerd is door UNESCO. Vrijwilligers werken er in vijf werkgroepen: Dansen, Vendelen, Streekdrachten, Communicatie en Archiveren.

Doorheen de jaren werden aan het IVV verscheidene verzamelingen met documentatie en publicaties over aspecten van ‘volkskunst’ toevertrouwd. Het gaat hier om collecties met boeken, tijdschriftnummers, activiteitenverslagen, dansbeschrijvingen, liednotaties, fotokopieën, audiovisueel materiaal, persoonlijke correspondentie, enz. die getuigen van de interesses en activiteiten van geëngageerde volkskunstactivisten.

Zo zijn er onder meer de collecties van Renaat Van Craenenbroek (1937-2001), Fik Van Velthoven (1914-1990), Walter De Decker (1929-1994), de familie D’Haese, Renaat Van Overbeke (1929-2017), Yolanda Wils, Alfons Van der Linden (1917-1983), Wim en Katelijne D’Hollander, Felix Proost (1922-2013), Etienne Vankeirsbilck, Marc De Maertelaere (1924-2018) en van theaterauteur en -regisseur Fred Engelen (1912-1967) (een naaste medewerker van Herman Teirlinck aan de Studio van het Nationaal Toneel) en erevoorzitter Frans Geens (1925-2013).

De Werkgroep Archiveren spant zich in om deze schenkingen, samen met de zelf opgebouwde collectie en het eigen archief met de verslagen en publicaties van het IVV, te inventariseren en te ontsluiten. Het IVV werkt daarvoor samen met KADOC-KU Leuven als partner voor de bewaring en het beheer.

De reeds afgewerkte inventarissen kan je als pdf raadplegen op de webpagina Archieven op de IVV-website. KADOC-KU Leuven integreerde ze bovendien in LIAS, de zoekomgeving voor archiefstukken en de daaraan gekoppelde digitale stukken. Daarnaast streeft ze er ook naar diverse actoren uit de volkskunst voor de vergetelheid te behoeden door hun biografie en affiliaties te publiceren in ODIS, de contextuele databank die gegevens over personen, organisaties, archieven, periodieken, gebeurtenissen en gebouwen uit het middenveld met elkaar in relatie brengt. Een voorbeeld hiervan is de fiche over Frans Geens.

Bijdragen uit het archief worden gepubliceerd in het IVV-tijdschrift Volkskunst. In het eerste nummer van 2018 werd een dansbeschrijving van de Rozenwals gepubliceerd uit een goed bewaarde uitgave van de Volksdanscentrale voor Vlaanderen (VDCV). Het nummer 2017/4 vertelt het verhaal van de 1975 campagne over ‘vrijen en trouwen’ in Bokrijk. Vlaamse Volksdansgroepen evoceerden een traditioneel huwelijksgebeuren. De collecties in KADOC zijn een bron van informatie en inspiratie voor bijdragen in het tijdschrift Volkskunst. IVV hoopt dat masterstudenten de weg zullen vinden naar de bibliotheek van KADOC om hun werk met historische bronnen te ondersteunen.

De Algemene Vergadering van het IVV op bezoek in de leeszaal en het archief van KADOC-KU Leuven (November 2012)

Trefwoorden


,
, , , , , , , , , ,
, ,