Drie stangpopjes uit het legaat van Rina Barbier (1945-2020)

Drie stangpopjes (ca. 23 cm) bevonden zich in de nalatenschap van Rina Barbier (1945−2020). Ze zijn getekend door de tand des tijds, maar het is duidelijk dat ze het resultaat zijn van fijn vakmanschap. Minder duidelijk is waar en waarvoor ze gebruikt werden.

De popjes werden ontdekt in een grote kist in de kleuterschool aan het Stuivenbergplein (Antwerpen), waar Barbiers moeder sinds 1953 directrice was. De poppen waren niet meer bruikbaar wegens ouderdom en slechte bewaring, maar Rina ontfermde zich toch over vier personages. De poppen in wit satijn en met een fijn gezicht waren wellicht een prins en een prinses. Een lelijk oud vrouwtje beschouwde ze als ‘de heks’. Een vierde pop, ‘de reus’, gaf ze aan Wannes Van de Velde, die rond 1970 een collega was van Rina aan het Stedelijk Instituut voor Ballet in Antwerpen (nu Koninklijke Balletschool). Deze pop is nu tentoongesteld in de gereconstrueerde werkkamer van Van de Velde in het Museum Vleeshuis in Antwerpen.

Barbier, die op 1 juli 2020 overleed, studeerde kunstgeschiedenis in Gent en dans in Antwerpen en werkte als ondersteunend medewerker aan het Stedelijk Instituut voor Ballet (nu Koninklijke Balletschool) en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Daarnaast was ze dansdocent in diverse scholen en docent dansgeschiedenis aan de hogere dansopleidingen in Antwerpen en Tilburg. Het dansminnend publiek kent haar vooral van haar talrijke publicaties over de geschiedenis en institutionalisering van de danskunst in Vlaanderen en over bezielster Jeanne Brabants.

Aan CEMPER-collega en danshistoricus Staf Vos vroeg Barbier om een goede bestemming te zoeken voor haar archief en bibliotheek. Na een analyse en motivatie door CEMPER aanvaardde het FelixArchief Antwerpen het grootste deel van haar archief en documentatieverzameling. Leven en werk van Rina waren immers sterk verbonden met Antwerpen en ook het archief van de Koninklijke Balletschool wordt in het FelixArchief bewaard. CEMPER gaat ervan uit dat in deze instelling ook andere Antwerpse dansarchieven terecht zullen komen.

Barbiers dansbibliotheek zal dan weer de collectie van de Bibliotheek van het Conservatorium Antwerpen aanvullen, die in 2017 ook al de bibliotheek van Jeanne Brabants mocht ontvangen. Op die manier wordt in deze erfgoedbibliotheek het collectiezwaartepunt dans versterkt.

De stangpopjes wachten nog op een definitieve bestemming. Verder onderzoek kan misschien een band blootleggen tussen deze popjes en andere Antwerpse poppencollecties, al dan niet gebruikt in het onderwijs. CEMPER nam alvast contact op met de vzw Erfgoed Wannes Van de Velde en zal ook bij enkele Antwerpse instellingen aankloppen op zoek naar een nieuwe thuis voor de popjes.

© CEMPER

Trefwoorden


, ,
, , , , , ,
,
,