Het archief van Lydia Chagoll

Lydia Chagoll, geboren Lydia Aldewereld (1931-2020), was een van de twee dochters in een Joods-Nederlands gezin dat in België woonde. Toen de oorlog uitbrak, vluchtte het gezin en kwam het via omzwervingen uiteindelijk terecht in een Jappenkamp (Japans interneringskamp) in Indonesië. In het kamp kreeg ze danslessen van kampgenoten; na de oorlog volgde ze ballet naast haar studies Germaanse talen in Brussel.

Vanaf 1952 organiseerde Chagoll recitals in het Paleis voor Schone Kunsten en maakte ze naam met balletten in tv-shows. Ze gaf les aan kinderen in de Muntschouwburg en behaalde in Parijs een diploma danspedagogie. Haar pedagogische opvattingen schreef ze neer in Précis de l’enseignement de la danse classique (1965). Voordien had ze de nood aan ondersteuning van het ballet in België al aangekaart in het manifest Plaidoyer pour le Ballet Belge (1960).

In 1966 richtte ze een internationaal balletgezelschap op, Ballet Lydia Chagoll, waarmee ze hoofdzakelijk eigen creaties opvoerde voor kinderen en jongeren. Gebrek aan subsidies maakte in 1970 het voortbestaan van het gezelschap onmogelijk. Die ontgoocheling, een scheiding en problemen met de halswervels deden haar stoppen met ballet.

Nadien maakte ze met haar levensgezel Frans Buyens films en documentaires en publiceerde ze onder meer over haar eigen ervaringen in de Jappenkampen. Ook haar engagement voor verdraagzaamheid en kinderrechten resulteerde in verscheidene publicaties, films en documentaires.

Het archief van Frans Buyens werd overgedragen aan Amsab-ISG in Gent. Bij een eerste doorlichting van het archief van Frans Buyens werd al snel duidelijk dat er ook materiaal aanwezig was van Lydia Chagoll, zijnde materiaal betreffende haar verleden als danseres, schrijfster, cineaste en sociale activiteiten waaraan ze haar naam verbond. Het archief bevat materiaal betreffende de danscarrière van Lydia Chagoll. Het is een mooie weerspiegeling van alle contacten die Lydia Chagoll had in de balletwereld, het lesgeven, de problemen inzake het verkrijgen van subsidies over de periode van 1955 tot en met 1972. Ook de volledige voorbereiding van het boek over haar danscarrière werd overgedragen.

Lydia Chagoll (in het zwart gekleed) tijdens een balletrepetitie (1954-1955) | Collectie Amsab-ISG

  • Beknopte archiefbeschrijving in ODIS
  • Uitgebreide inventaris (met uitklapbare menustructuur) via de catalogus van Amsab-ISG
  • Uitgebreide inventaris in pdf-vorm

Trefwoorden


,
,
,
, , ,