De Munt: archief en C.A.R.M.E.N.

Het geheugen van De Munt
archief, documentatie & databank

Brussel

Archieven De Munt / La Monnaie

Inhoudelijk profiel

 • De archiefdienst van het operahuis De Munt beheert zowel het productie-archief als het archief van de administratie. Daarnaast bevat het archief ook giften of aankopen die de hiaten in het historische archief opvullen.
 • In de databank C.A.R.M.E.N. vind je informatie over de (historische) producties van de Munt, verrijkt met een selectie online beschikbare documenten en objecten uit de archieven en collecties van het operahuis.

Zoektips podiumkunsten

 • De oudste bronnen dateren uit de 18e eeuw en enkele documenten gaan over de opvoering van La muette de Portici die in 1830 een rol speelde in de Belgische Revolutie. Vanaf 1856 zijn de bronnen systematischer beschikbaar.
 • Na elk seizoen groeien de collecties aan met productiemateriaal dat door de verschillende departementen wordt overgedragen. Je vindt er decormaquettes, kostuumtekeningen, affiches, biografieën, foto’s van personen en/of producties, opnames…
 • Relatie met andere bewaarplekken:
  • het Algemeen Rijksarchief bewaart archieven van De Munt voor de periode 1771-1806. De archiefdocumenten gaan vooral over de boekhouding van de schouwburg, maar lossen zijdelings ook informatie over het theater- en muziekleven in Brussel destijds.
  • Het Archief van de Stad Brussel bewaart o.m. administratie, correspondentie, programmabrochures, persknipsels en partituren van De Munt in verschillende fondsen.
  • David A. Day maakte in 1995 een inventaris en bibliografie met verwijzingen naar vindplaatsen van archiefmateriaal en publicaties over De Munt.

Zoektips muziek

Zie zoektips podiumkunsten. Suggesties welkom!

Catalogus of andere hulpmiddelen

carmen.demunt.be

Hoe begin je eraan?

De online databank C.a.r.m.e.n. biedt een uitgebreide vertrekbasis voor onderzoek. De databank koppelt gegevens over de producties en artiesten aan archiefdocumenten. Je kan zoeken in vier hoofdcategorieën (Persoon/Groep, Personage, Productie of Document) die soms verder zijn onderverdeeld naargelang genre en type van document.

Voor een eerste kennismaking met de databank is het handig om te zoeken via documenten om vervolgens een categorie aan te klikken.
Zoek je gericht naar een artiest, regisseur, choreograaf… zoek dan op familienaam.

Trefwoorden


, , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

,