Archief van de Stad Brussel

archief van besturen, instellingen en particulieren in Brussel-Stad

Brussel

archief.brussel.be

Inhoudelijk profiel

 • Het Archief van de Stad Brussel heeft sinds de middeleeuwen als voornaamste taak het veiligstellen en bewaren van documenten van de gemeentelijke administratie
 • De dienst verzamelt daarnaast een veelheid aan documenten (brochures, flyers…), hoe triviaal of bescheiden ook, met de bedoeling voor de komende generaties een getrouw en volledig beeld te schetsen van het Brusselse leven in al zijn aspecten

Zoektips podiumkunsten

 • Het Archief van de Stad Brussel bewaart naast gemeentelijke administratie (Sectie Administratief Archief) ook archieven van privépersonen en organisaties (Sectie Privéarchief)
  • Stedelijke kunstenorganisaties komen bijgevolg in aanmerking om archieven over te dragen
  • Een groot deel van de huidige cultuurhuizen ontstonden in de 19e eeuw en zijn soms gehuisvest in een gebouw van, of zijn opgericht door de stad (KVS, De Munt…). In de 20e eeuw betreft het eerder het subsidiëren van podiumkunstenorganisaties (Theater Toone, Théâtre National…).
  • In het stadsarchief berusten bijgevolg soms een aanzienlijk deel van de archieven van dergelijke organisaties. Zo bewaart het Archief van de Stad Brussel o.m. administratie, correspondentie, programmabrochures, persknipsels en partituren van De Munt in verschillende fondsen. David A. Day maakte in 1995 een inventaris en bibliografie met verwijzingen naar vindplaatsen van archiefmateriaal en publicaties over De Munt. De partituren van De Munt zijn gedigitaliseerd en vrij online beschikbaar via het platform internet archive.org
  • Ook de archieven van culturele evenementen waarvan de Stad Brussel initiatiefnemer is (zoals Brosella) berusten in het Stadsarchief, net als enkele bedrijfsarchieven, zoals die van Manufacture d’orgues de Bruxelles en van de Atelier Sainte-Anne vzw. (schouwburg gesticht te Brussel in 1973).
  • Indien de eigenlijke archieven er niet werden gedeponeerd, kan je toch een schat aan informatie aantreffen in de archieffondsen van bepaalde (subsidiërende of ondersteunende) stedelijke diensten (zoals de diensten voor Openbaar onderwijs (Instruction publique, met subsectie Théâtres communaux), voor Schone Kunsten, Culturele zaken en Jeugd of voor Openbare Werken).
  • Een relevant persoonsarchief is bv. dat van danseres Dolores Laga.
 • Andere nuttige afdelingen zijn:
  • de sectie Muzikaal archief met niet alleen archief en bladmuziek van De Munt, maar ook de verzameling van Prudent Ladrière (knipsels, bladmuziek, affiches, foto’s, brieven of andere autografen van componisten of muzikanten), andere bladmuziekcollecties, 610 “livrets de théâtre” (1739-1937), het archief van rederijkerskamer De Wyngaard (19e eeuw-1946) en van de zangers Clara Clairbert en André d’Arkor.
  • de Collectie Bruxellensia, meer bepaald de collectie Fauconnier met veel programmabrochures, flyers en andere efemera
  • de sectie Oorlogsarchief met een onderdeel over het toneel tijdens de bezetting, 1914-1918
  • de iconografische collectie
  • de sectie Historisch archief, met bronnen uit het ancien régime onder meer m.b.t. de rederijkerskamers
  • de collectie Kranten en tijdschriften
  • de bibliotheekcollectie Kostbare werken
 • Interessant voor onderzoek naar podiumkunsten zijn ook enkele gedigitaliseerde collecties. Van thuis uit kan je de Almanakken van de handel consulteren, met onder meer een jaarlijkse oplijsting van de “professeurs de danse“, alsook de Gemeentebladen met verslagen en rapporten van de gemeenteraad en stedelijke diensten. In de leeszaal kan je ook aan gedigitaliseerde persoverzichten, bevolkingsregisters, vreemdelingensteekkaarten, plannen, affiches, commercieel drukwerk, iconografie, onderdelen van het ancien régime-archief en een volledig gedigitaliseerde Le Soir.

Zoektips muziek

Zie ook zoektips podiumkunsten. Wordt later verder aangevuld. Suggesties alvast welkom!

Catalogus of andere hulpmiddelen

Hoe begin je eraan?

Het Archief van de Stad Brussel presenteert zijn archief via een PALLAS-catalogus.

 • Zoeken op trefwoord, persoon, corporatie, titelwoord of plaats is mogelijk, evenals per documenttype archieven, bibliotheek of fototheek.
 • Om een overzicht te krijgen, klik je best eerst op Bladeren in de archieven. Je kan dan browsen door de hoger genoemde secties, collecties en fondsen door middel van een uitklapbare boomstructuur.

Trefwoorden

,
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,
,