hetarchief.be

een initiatief van meemoo

hetarchief.be

Wat is hetarchief.be?

 • hetarchief.be is in de eerste plaats een gezamenlijke catalogus van het digitale of gedigitaliseerde audiovisueel erfgoed van meer dan 160 instellingen uit de cultuur-, media- en overheidssector.
 • Daarnaast vind je er ook gedigitaliseerde kranten en digitale of gedigitaliseerde foto’s.
 • Bij de aanleverende instellingen zijn onder meer de openbare omroep, de Vlaamse musea, de Vlaamse culturele archieven, de grootste stadsarchieven, de regionale omroepen, de grote cultuurhuizen, en theater- en dansgezelschappen. De lijst van al die instellingen vind je hier.
 • Meer info over de opdracht en aanpak van de organisatie achter hetarchief.be vind je op de fiche van meemoo.
 • De opnames kunnen omwille van auteursrechten niet zomaar online worden getoond. Daarom vind je op hetarchief.be voorlopig enkel zogenaamde metadata of beschrijvingen.
 • Wil je toch raadplegen wat je op het spoor kwam, dan word je via het platform doorverwezen naar de bewaarplek in kwestie.
 • Niet alle audiovisueel materiaal van de instellingen is op hetarchief.be terug te vinden. In hoeverre dit het geval is, hangt van de meewerkende instellingen zelf af. Daarom is het aangeraden in de catalogus van de afzonderlijke partners verder te zoeken.

Zoektips podiumkunsten

 • De opkomst van film en televisie maakte het mogelijk om podiumvoorstellingen te registreren en uit te zenden. Er werd vrij vroeg samengewerkt met de grote toneel- en cultuurhuizen waardoor je heel wat iconen al op het scherm aan het werk kon zien voor die organisaties zelf opnames konden maken. Oude filmrollen kwamen in zeldzame gevallen terecht in Vlaamse archiefinstellingen, en werden nu gedigitaliseerd indien de staat van de pellicule dat vereiste.
 • Ook de Belgische (Vlaamse) openbare omroep liet zich niet onbetuigd en bracht veel theater en dans op de televisie. Naast voorstellingsregistraties gaat het om reportages, interviews, documentaires over – en met – theatermakers, acteurs, recensenten… Niet zelden werden de gebruikte banden opnieuw gebruikt en overschreven: van de oudste opnames uit de jaren vijftig, zestig en zeventig bleef nagenoeg niets bewaard. Wat wel overleefde, en goed werd beschreven, vind je via hetarchief.be.
 • Meemoo digitaliseerde ook audiovisueel archiefmateriaal van podiumkunstenorganisaties die op het moment van de campagne meerjarige werkingssubsidies van de Vlaamse overheid ontvingen en die ervoor kozen om aan het traject deel te nemen (zie CEMPER-nieuwsbericht). Je vindt op hetarchief.be dus gegarandeerd ook erfgoedmateriaal van jongere theater- en dansgezelschappen uit de laatste 40 jaar, naast al de beelden en opnames uit media en archiefinstellingen.

Zoektips muziek

Wat je aan muziekopnames kan vinden op hetarchief.be wordt bepaald door het vooralsnog beperkte bereik van de digitaliserings- en digital ingest-campagnes van meemoo:

 • Tot nu toe werden er namelijk nog geen grote digitaliseringscampagnes voor het audiovisuele materiaal van de muzieksector opgestart, hoewel er al verkennend onderzoek werd verricht.
 • Onrechtstreeks werd wel al veel audiovisueel materiaal van of over muziekactoren gedigitaliseerd, zij het enkel de opnames die al werden bewaard bij de deelnemende archiefinstellingen, mediaorganisaties of podiumkunstengezelschappen.

Hoe begin je eraan?

 • Lees eerst welke informatie aangeboden wordt, hoe je kan werken met dit platform en instructies om een account aan te maken, te navigeren door detailpagina’s…:
 • Op de homepagina ken je rechtstreeks een naam of zoekterm intikken, of via het tabblad zoeken met filters (datum, drager…) werken in combinatie met een naam of trefwoord
 • Let wel: je zoekterm zal maar resultaten opleveren als hij ook opgenomen werd in de titel beschrijving van de opname. Daar knelt het schoentje: de beschrijving of inhoudelijke ‘metadatering’ is vaak nog niet helemaal ingevuld. Er is ook (momenteel nog) geen manier voorzien om zelf aanvullingen op de beschrijvingen te suggereren: enkel de eigenaar van het materiaal (dus niet meemoo) staat daarvoor in.
 • Indien je de volledige gedigitaliseerde audiovisuele collectie van een bewaarplaats wil bekijken, kan je hier best op aanbieder klikken. Je ziet dan onmiddellijk ook hoeveel bestanden reeds gedigitaliseerd zijn
 • Hou er rekening mee dat van de gevonden items enkel metadata of beschrijvingen raadpleegbaar zijn, en niet het audiovisueel item zelf. Reportages van de laatste jaren kan je misschien wel vinden op de webpagina van het mediahuis in kwestie.

Trefwoorden


, , , , , , , , , , , ,
, , ,
, ,