Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

een gids door het landschap van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen

collectiewijzer.be

Wat is de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken?

 • De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, de dienstverlenende organisatie voor organisaties die bibliothecair erfgoed beheren
 • De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengt het bibliothecair erfgoed dat in uiteenlopende organisaties wordt bewaard, in kaart, van handschriften, boeken en kranten tot los drukwerk en zelfs audiovisueel materiaal
 • Je vindt er geen individuele werken mee, maar wel ‘collecties’ uit heel Vlaanderen die op een gestructureerde manier worden beschreven en van trefwoorden voorzien.

Zoektips podiumkunsten

 • De Collectiewijzer beschrijft enkele specifieke erfgoedcollecties met een rechtstreekse link naar organisaties en actoren uit het podiumkunstenveld, zoals de collectie van Kunstenpunt
 • Ze bevat daarnaast heel wat algemene collecties met relevant bronmateriaal voor het onderzoek naar podiumkunsten, zoals collecties oude drukken met rederijkersteksten, middeleeuwse toneelmanuscripten, literaire magazines, kranten met recensies van voorstellingen en nog veel meer.
 • Je kan vrij zoeken in het veld Beschrijving of gericht zoeken naar specifieke collectievormers, trefwoorden (zoals podiumkunsten, dans of toneel) en publicatietypes (zoals toneelstukken). Zo vind je onder meer dat de collectie Renaissancetoneel van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen zich concentreert op het Nederlandse toneel uit de periode 1550-1714
 • Let op: de Collectiewijzer bevat zowel collecties (al dan niet onderverdeeld in deelcollecties) als ‘collectiefocussen’. Dat zijn de gebieden waarrond de organisaties nu en in het verleden actief verzamel(d)en. Het zijn dus beleidsmatige keuzes, geen fysieke collecties. Vanuit een collectiefocus kan je steeds doorklikken naar de collecties die de focus ondersteunen.

Zoektips muziek

 • De Collectiewijzer beschrijft enkele erfgoedcollecties met een rechtstreekse link naar organisaties en actoren uit de muziekwereld, in het bijzonder via de collecties van de conservatoria.
 • De Collectiewijzer bevat daarnaast heel wat collecties met relevant bronmateriaal voor het onderzoek naar muziek en muziekgeschiedenis, zoals libretti, liedboeken, bladmuziek, liturgische handschriften en nog veel meer. Sporadisch tref je er ook audiovisueel materiaal in aan, zoals het archief van Radio 2 Limburg.
 • Je kan vrij zoeken in het veld ‘Beschrijving’ of gericht zoeken naar specifieke actoren, trefwoorden (zoals muziek), publicatietypes (zoals liedboeken of libretti) en materiaaltypes (bladmuziek/partituren). Zo vind je onder meer dat er heel wat muziekboeken zitten in de collectie van de O.L.V Geboortebasiliek van Tongeren of dat de Bijzondere Collecties van KU Leuven Bibliotheken een collectie beiaardmuziek bewaart.
 • Let op: de Collectiewijzer bevat zowel collecties (al dan niet onderverdeeld in deelcollecties) als ‘collectiefocussen‘. Dat zijn de gebieden waarrond de organisaties nu en in het verleden actief verzamel(d)en. Het zijn dus beleidsmatige keuzes, geen fysieke collecties. Vanuit een collectiefocus kan je steeds doorklikken naar de collecties die de focus ondersteunen.

Hoe begin je eraan?

 • Start op de algemene pagina van de Collectiewijzer. Via het menu bovenaan kan je meteen doorheen alle collecties zoeken. Je kan ook gericht zoeken op trefwoorden of collectievormers, bladeren doorheen alle collecties of zoeken via een interactieve kaart van Vlaanderen.
 • Bij ‘geavanceerd zoeken’ kan je filteren op actoren, trefwoorden, publicatietypes, periode, onderwerp, regio en nog veel meer. Je kan ook vrij zoeken in het veld ‘beschrijving’.
 • Bij publicatietypes vind je o.a. libretti, liedboeken, liturgie, toneelstukken, partituren als opties. Bij de trefwoorden kan je zoeken op dans, theater, performance art, muziek of podiumkunsten maar ook lemma’s als volkscultuur, radio en tv, humor en satire, media, letterkunde, kunstwetenschappen, verenigingsleven geven je mogelijk interessante resultaten. Via de filter ‘materiaaltypes’ kan je de zoekopdracht beperken tot bladmuziek of audiovisueel materiaal.
 • Let op: omdat de Collectiewijzer collecties op een hoog (d.i. algemeen) niveau beschrijft kan het zijn dat een collectie geen specifiek trefwoord rond podiumkunsten of muziek heeft meegekregen, maar toch relevante informatie bevat. Je kan via de Collectiewijzer contact opnemen met de beherende organisatie om meer informatie in te winnen.
 • Je kan de resultatenlijst niet opslaan. Om je zoekresultaten te bewaren druk je best de resultatenpagina af als pdf via het print-icoontje rechtsboven.
 • Via bladeren kan je de collecties filteren aan de hand van onderwerpstrefwoorden zoals dans of muziek, regio’s, periode en publicatietype.
 • Via de interactieve kaart kan je de getoonde collecties verfijnen aan de hand van een beperkte set van filters.

Trefwoorden


, , ,
, , , , , , , , , ,
, , , , , , ,