meemoo

Vlaams instituut voor het archief

Gent

meemoo.be

Inhoudelijk profiel

 • Meemoo is de organisatie die zich met steun van de Vlaamse overheid inzet voor de digitale archiefverwerking van organisaties in cultuur, media en overheid.
 • Het archiefmateriaal van deze sectoren wordt voor de toekomst veilig gesteld via duurzame digitalisering, en het toegankelijk en bruikbaar maken voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en het brede publiek.

Zoektips podiumkunsten

 • Audiovisueel erfgoed van en over podiumkunsten is op het zoekportaal van meemoo te vinden. Zowel collecties en archieven uit collectiebeherende instellingen, als audiovisuele collecties van podiumkunstenorganisaties werden gedigitaliseerd en duurzaam gearchiveerd.
  • De focus hiervan lag op erfgoedorganisaties met het kwaliteitslabel van archief, erfgoedbibliotheek of museum, toegekend door de Vlaamse overheid.
  • Dat betekent dat audiovisuele bronnen van en over (muziek)theater, dans… die daar al berustten, gedigitaliseerd zijn door meemoo, en raadpleegbaar via hetarchief.be
  • In geval van de digitalisering van audiovisuele collecties van podiumkunstenorganisaties gaat het over organisaties die meerjarige werkingssubsidies ontvangen. Ook dit materiaal is raadpleegbaar via hetarchief.be
 • Omdat de regionale dienstverlenende erfgoedorganisaties – de zogenaamde erfgoedcellen – in het verleden ook op lokaal niveau digitaliseringstrajecten hebben begeleid, en digitale audiovisuele collecties bewaren, is dit type organisatie ook contentpartner van meemoo voor de archivering van deze collecties. Hierdoor vergroot de kans dat audiovisueel materiaal van amateurkunstenorganisaties ook toegankelijk wordt gemaakt door meemoo.
 • Meemoo werkt ook samen met de mediahuizen, zowel de openbare omroep als de regionale en commerciële zenders. Reportages over en captaties van voorstellingen, interviews met podiumkunstenaars en musici… zijn bijgevolg ook digitaal toegankelijk.

Zoektips muziek

Tot nu toe werden er nog geen grote digitaliseringscampagnes voor het audiovisuele materiaal van de muzieksector opgestart, ofschoon er al verkennend onderzoek is geweest. Er zijn echter wel contentpartners van meemoo – bewaarplaatsen – waar reeds audiovisuele dragers van muziekorganisaties en -actoren worden bewaard. Deze zijn meestal gedigitaliseerd als onderdeel van een archiefcollectie.

Catalogus of andere hulpmiddelen

hetarchief.be

Hoe begin je eraan?

Ben je op zoek naar audiovisueel archief van een specifieke podiumkunstenorganisatie? Kijk dan eerst even of de organisatie in kwestie contentpartner is.

Trefwoorden


, , , , , , , , , , , , ,
, , , ,

, , ,