Collectie van Volkspoppentheater Germinal

De collectie van het poppentheater Germinal is een mooi geheel, bestaande uit een poppenkast, verschillende decors en een prachtige collectie van een kleine dertig stangpoppen. Het dateert vermoedelijk van kort na de Tweede Wereldoorlog. Er is verder bijzonder weinig over geweten, behalve dat het een typisch, traditioneel Gents stangpoppentheater is. Het werd aangetroffen in de kelders van het Koninklijk Atheneum aan de Voskenslaan te Gent. Het zou eigendom geweest zijn van een vroegere leraar, die het daar achterliet na zijn pensionering. In 1991 werd het overgebracht naar Amsab-ISG.

Het poppentheater is 123 cm hoog, 170 cm breed en 115 cm diep. Er zijn verschillende geschilderde decors, meestal bestaande uit een achterwand, zes zijpanelen en een draperie. De decors stellen onder andere kamers, een kelder, een stadswijk, een bos en andere ‘klassieke’ theaterscènes voor. De stangpoppen zijn klassiek Gents van makelij. Ze zijn uit hout vervaardigd, gemiddeld 48 cm hoog en vrij licht. Ze zijn ook bijzonder beweegbaar.

In tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden werd wellicht geen geëngageerd toneel vertolkt. De figuren – een skelet, spook, rijke heer, meid, duivel, Chinees, zwarten met strooien rokjes enz. – verwijzen eerder naar het bekende, Gentse doorsneerepertorium.

Een decor van het volkspoppentheater Germinal van Gent | Collectie Amsab-ISG

Meer lezen

  • Lode Hoste, ‘Een ongewone aanwinst: poppen, kostumering en coulissen van poppentheater ‘Germinal”, AMSAB-Tijdingen (1991/11), 22

Deze tekst werd aangeleverd door Amsab-ISG en verwerkt door CEMPER.

Trefwoorden


,
, ,

,