Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

de bibliotheek voor Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis van Vlaanderen

Antwerpen

consciencebibliotheek.be

Inhoudelijk profiel

De erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is een bewaarbibliotheek die zich concentreert zich op 4 grote kennisdomeinen, namelijk Taal- en letterkunde, Boek en bibliotheek, (Cultuur)geschiedenis en Wetenschapsgeschiedenis. Hieronder identificeren zij 24 collectieprofielen met als zwaartepunt:

 • Nederlandse letterkunde
 • Nederlandse taalkunde
 • Oude drukken en handschriften
 • (Geschiedenis van) Antwerpen
 • Geschiedenis van Vlaanderen
 • België en de Nederlanden
 • Volkscultuur

De verzamelde werken zijn hoofdzakelijk in het Nederlands.

Zoektips podiumkunsten

Laat je niet misleiden door de ‘collectieprofielen’ en de ‘zwaartepunten’: door zijn rijke en omvattende collectie is Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een onmisbare werkplek voor onderzoek naar tal van aspecten van het podiumkunstenverleden. Je vindt er:

 • een omvangrijke collectie (voornamelijk Nederlandstalige) theaterteksten
 • bronnen over podiumkunsten met een link naar volkscultuur, zoals de Antwerpse Poesje of een collectie volksdansdocumentatie (ontvangen via Danspunt).
 • een omvangrijke collectie liedbladen (marktliederen) uit de periode 1600-1930.
 • publicaties van of over kunstenaars, critici & pedagogen
 • kunst- of literaire tijdschriften
 • dagblad- en theaterpers

Zoektips muziek

Wordt later aangevuld. Suggesties welkom!

Catalogus of andere hulpmiddelen

Hoe begin je eraan?

Wordt nog aangevuld! Suggesties welkom

Trefwoorden


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , , ,