Kunstenorganisaties, gezelschappen, festivals, huizen…

archieven & collecties bewaard bij de bron

Een eerste zoekplaats voor bronnen over artistieke activiteiten is natuurlijk het gezelschap, de vereniging, de schouwburg of het huis waar het om gaat. Hopelijk hielden zij zelf een goed archief bij, of kunnen ze je vertellen waar je hiervoor terecht kan!

Organisaties met een goede archiefwerking – of toch met voldoende aandacht op dat vlak – ontfermen zich vaak ook over de archieven en collecties van voorlopers, medewerkers of geaffilieerde organisaties.

Gedetailleerde beschrijvingen van archieven en collecties van niet-publiek organisaties (gezelschappen, verenigingen, huizen die niet tot een lokale of andere overheid behoren) die in eigen beheer worden bewaard, kan je soms vinden via Archiefbank of Archives Portal Europe.

Hier kunnen voorbeelden worden opgelijst.

 

Trefwoorden


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,