Het archief van danspionier Lea Daan

…beste leerlingen eigen choreografieën in volkshuizen en parochiezalen overal te lande. In die Dansgroep Lea Daan danste ook Jeanne Brabants, de latere grondlegger van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. De verdienste van Daan lag onder meer in het feit dat…

Drie stangpopjes uit het legaat van Rina Barbier (1945-2020)

…diverse scholen en docent dansgeschiedenis aan de hogere dansopleidingen in Antwerpen en Tilburg. Het dansminnend publiek kent haar vooral van haar talrijke publicaties over de geschiedenis en institutionalisering van de danskunst in Vlaanderen en over bezielster Jeanne Brabants. Aan CEMPER-collega…

TOP 10 bewaarplekken voor danserfgoed in Vlaanderen

…archief van Jeanne Brabants wordt bijvoorbeeld beheerd door haar jongste zoon. Wellicht ben je als dansonderzoeker bij uitstek geïnteresseerd in bewegend beeld? Op hetarchief.be kan je het audiovisueel materiaal terugvinden (maar niet bekijken) van gezelschappen, mediahuizen en erfgoedinstellingen… Zoek verder…