Archiefbank

archievenoverzicht van particuliere archieven in Vlaanderen

Gent

archiefpunt.be

Wat is Archiefbank?

 • Archiefbank is een ‘archievenoverzicht’ of een online wegwijzer om private archieven en, in mindere mate, documentaire of museale collecties op te sporen.
 • Archiefbank neemt enkel archieven of collecties op die door particuliere personen of organisaties zijn gevormd en in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden bewaard, hetzij in een publieke instelling, hetzij door een particuliere beheerder.
 • Archiefbank beschrijft een archief of collectie als een geheel. De fiches zijn eerder summier en zijn bedoeld als doorverwijspagina. Ze hebben niet de bedoeling om te informeren over elk individueel document of object in het archief of de collectie. Voor extra informatie of inzage neem je contact op met de individuele beheerder.
 • De realisatie van Archiefbank ligt in handen van Archiefpunt vzw en wordt ondersteund door de landelijke privaatrechtelijke archiefinstellingen en een netwerk van stakeholders en invoerders (waaronder CEMPER).
 • Momenteel worden de databank en de publieksinterface grondig herwerkt en gemoderniseerd.

Zoektips podiumkunsten

Archiefbank bevat informatie over diverse, vaak onverwachte, archieven en collecties met sporen over muziek en podiumkunsten . Niet enkel de informatie over collecties en archieven, maar ook de biografische en contextuele gegevens maken deze databank waardevol.

In theorie kan je er een beschrijving vinden van de archieven en collecties van:

 • Zowel historische actoren (met beëindigde werking) als actuele spelers;
 • Zowel individuen (regisseurs, choreografen, acteurs, dansers, verzamelaars, journalisten/critici etc.) als organisaties (waaronder uitvoerende gezelschappen, speelplekken, intermediaire of belangenbehartigende organisaties);
 • en dit zowel binnen de professionele als amateurkunsten en aanverwante praktijken.

In het verleden werden invoercampagnes voor podiumkunsten gerealiseerd door het Vlaams Theaterinstituut (2002-2005, voornamelijk professioneel teksttheater) en Het Firmament (2009-2012, voornamelijk m.b.t. figurentheater, na 2012 ad hoc m.b.t. podiumkunsten). Resonant, Expertisecentrum voor muzikaal erfgoed deed dit tot 2018 in een eigen databank, Muziekbank Vlaanderen. Vanaf 2019 wil CEMPER, de fusieorganisatie van Resonant en Het Firmament, sterker inzetten op het realiseren van een veldoverzicht voor muziek en podiumkunsten in Archiefbank. Muziekbank Vlaanderen werd stopgezet en de gegevens zullen worden geïntegreerd in Archiefbank.

Zie ook onder: Hoe begin je eraan?

Zoektips muziek

Wordt later aangevuld. Suggesties welkom!

Hoe begin je eraan?

 • Zoekresultaten op basis van trefwoorden als Podiumkunsten en Muziek dekken wat in het verleden door organisaties als Vlaams Theaterinstituut, Het Firmament, Resonant en CEMPER werd ingevoerd.
 • Andere invoerders kenden niet steeds deze trefwoorden toe. Fiches uit het Letterenhuis vind je bv. met de trefwoorden Theater en Dans. Andere relevante trefwoorden kunnen zijn: Toneel, Figurentheater, Poppentheater… Meerdere zoekopdrachten kunnen dus nodig zijn om een volledig beeld te krijgen.
 • De beschrijvingen zijn via Eenvoudig zoeken full text doorzoekbaar (maar niet op trefwoord).
 • Via Geavanceerd zoeken kan je gemakkelijk gecombineerd zoeken in enkele specifieke velden, zoals titel, datering of trefwoord (maar niet in de ‘full text’).
 • Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) helpen je de zoekopdracht te verfijnen of verbreden. Zo kan je bijvoorbeeld op zoek gaan naar archieven m.b.t. circus en straattheater via de zoekopdracht “circus OR straattheater” (in eenvoudig zoeken).
 • Het percentteken geeft je de mogelijkheid om op zoek te gaan naar gedeeltelijke overeenkomsten. Zo geeft “dans%” bij geavanceerd zoeken op titel meer resultaten dan “dans“: je vindt zo ook “danskostuums” in de titel. Je kan bv. ook op zoek naar archieven m.b.t. dans in de context van gymnastiek of sport via de zoekopdracht “(%turn% OR %sport% OR %gymnast%) AND %dans%“.

Vind je een archief niet?

Archiefbank is een collectief work-in-progress. Verschillende redenen voor het ontbreken van een beschrijving zijn mogelijk:

 • Het archief of de collectie is niet bekend bij de partners of invoerders van Archiefbank.
 • De beschrijving werd gemaakt maar wijkt te ver af van de beoogde kwaliteitsstandaard om publicatie toe te laten.
 • Om privacyredenen mag informatie over het archief of de collectie niet gepubliceerd worden op een publiek toegankelijk platform. De informatie is dan enkel zichtbaar voor partners en invoerders van Archiefbank (o.a. CEMPER).
 • Het betreft geen archief maar een documentatie-, objecten- of bibliotheekcollectie. Hoewel Archiefbank vandaag openstaat voor dergelijke collecties, worden zij er niet systematisch beschreven. Zo vind je van Letterenhuis enkel summiere archiefbeschrijvingen in Archiefbank, de objecten- en documentatiecollecties kan je enkel vinden via het eigen systeem (Agrippa).
 • Het materiaal dat je zoekt, maakt deel uit van een groter geheel. Zo bevat Archiefbank een summiere beschrijving van de ‘documentatiecollectie van Kunstenpunt’ als geheel, niet van de diverse subcollecties en schenkingen waaruit die collectie werd samengesteld.
 • De beheerder voegt zijn archieven niet (systematisch) toe aan de databank. Je kan dan wel terecht op de eigen zoekinstrumenten van die instellingen (bv. van het FelixArchief). CEMPER en Archiefpunt trachten deze archieven in de mate van het mogelijke zelf te beschrijven in Archiefbank.
 • De informatie in de archiefbeschrijvingen is niet altijd actueel. We werken eraan om dit te verbeteren, maar geef gerust ook zelf correcties of aanvullingen door.
 • Je kan ook zelf een archief of collectie signaleren!

Trefwoorden


, , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,