Het archief van Theater Aan Zee

Theater Aan Zee, kortweg TAZ, is een tiendaags multidisciplinair kunstenfestival in Oostende. Sinds de oprichting van TAZ in 1997 staat de beginnende kunstenaar – in de ruime zin van het woord – centraal binnen de werking van de kunstorganisatie. Ruim 18 jaar tracht TAZ het prille werk van jonge kunstenaars in al zijn diversiteit zorgvuldig te prospecteren, selecteren, begeleiden, ondersteunen en te presenteren voor een breed publiek en dit ingebed in het weefsel van de stad en de haven van Oostende. Sinds 2006 is de organisator van TAZ, TarTarT vzw, erkend als multidisciplinair kunstenfestival en wordt TAZ structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid in het kader van het Kunstendecreet. TAZ verhuisde in 2013 van het Stationsgebouw naar het voormalige Postgebouw in Oostende. Meer over de geschiedenis van TAZ

Rosas danst Rosas. TAZ 2013 ©Sarah Oyserman

Het archief

Het archief van 20 jaar TAZ weerspiegelt een lange periode vol veranderingen, herinneringen en vooral baanbrekend theater- en muziekwerk. Het archief van TAZ omvat o.m.:

Van 1997 tot en met 2005:

  • minstens één papieren programmabrochure en affiche per jaar alsook enkele dagkranten per jaar, vanaf 2000 enkele tientallen persknipsels per jaar.
  • 110 betacam SP waarop zowel ruwe beelden als montagebeelden staan. De beelden werden in de eerste TAZ jaren opgenomen om dagelijks een festivaljournaal te presenteren aan het publiek. Een inventaris in de Kunstenpunt databank werd opgemaakt en de betacams werden gedigitaliseerd door VIAA (nu: meemoo).

Vanaf 2006, het jaar waarin TAZ erkend en gesubsidieerd werd als multidisciplinair Kunstenfestival binnen het Kunstendecreet, omvat het archief o.m.:

  • minstens één exemplaar van alle drukwerk (affiches, programmabrochures, flyers, advertenties, enz.), een volledige bundeling persartikels per jaar, beleidsdocumenten, de volledige boekhouding en zakelijk archief, productioneel archief (technische fiches, productiefiches, locatiefiches, enz.) Van de eigen artistieke creaties werd alle papieren documentatie bewaard.
  • reclamespotjes, radio- en televisiereportages. Captaties van concerten en lezingen, videocaptaties van alle projecten van jonge kunstenaars op TAZ en audiocaptaties van alle jonge muziekgroepen op TAZ (vanaf 2008).
  • digitale versies van alle drukwerk.

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het festival in de zomer van 2016, onderzocht TAZ het archief en formuleerde het verdere ambities met het archief. Deze ambities werden uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit huidige TAZ-medewerkers, ex-TAZ programmatoren, ex-TAZ laureaten en de projectpartners: Het Firmament (nu: CEMPER), PACKED vzw (nu: meemoo), Kunstenpunt, VIAA (eveneens opgegaan in meemoo), de stad Oostende (dienst cultuur) en de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen.

De werkgroep bepaalde welk archiefmateriaal waardevol is om te bewaren. Van veel waarde is bijvoorbeeld alle documentatie van het werk van de jonge kunstenaars. Dit archief is een aanvulling op de documentatie van het Kunstenpunt, toont de eerste stappen uit iemands artistieke loopbaan en is inherent aan de missie en visie van TAZ wat betreft het ondersteunen van jonge kunstenaars. De werkgroep bepaalde eveneens welk archiefmateriaal waardevol is om te ontsluiten via de online digitale tentoonstelling ER TAZ EENS. Op ER TAZ EENS vind je bijvoorbeeld per festivaleditie het affichebeeld en de programmabrochure. Het is voor het publiek een herkenning voor die bepaalde editie en toont de look & feel van TAZ in een bepaalde tijdsgeest. Daarnaast vind je er ook artikels uit de dagkranten (TAZettes), fotomateriaal dat representatief is voor de festivaleditie, persknipsels, juryverslagen, credits en praktische info over alle producties en meer.

Meer lezen

Trefwoorden


, ,
, , , , ,

, ,