Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren

collecties, archieven en experten over muziek en dans in Midden-Afrika

Tervuren

africamuseum.be

Inhoudelijk profiel

 • Het KMMA is een centrum voor onderzoek en verspreiding van kennis over samenlevingen en natuurlijke milieus in Afrika, met nadruk op Centraal-Afrika.
 • Het bewaart collecties over Culturele Antropologie en Geschiedenis, Biologie en Aardwetenschappen. Deze collecties worden beheerd met oog op: behoud, restauratie, digitalisering en beschikbaarheid voor publiek.
 • Sinds zijn oprichting in 1898 bewaart het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika archieven van particulieren, bedrijven en instellingen die een band hebben met de Onafhankelijke Staat Congo of Belgisch Congo.
 • Hun netwerk van bibliotheken bestaat uit een centrale bibliotheek en vijf gespecialiseerde deelbibliotheken. Iedere bibliotheek beschikt over een leeszaal en een databank die ter plaatse kan worden geraadpleegd.

Zoektips podiumkunsten

 • Belangrijke collecties:
  • 120.000 etnografische objecten met o.a. maskers en kostuums voor traditionele dans.
  • De organologische collecties van het KMMA vertegenwoordigen een totaal van bijna 9.000 muziekinstrumenten die sinds het einde van de 19e eeuw werden verzameld door koloniale agenten, missionarissen of wetenschappers. Het merendeel van deze materiële getuigenissen van traditionele muziekpraktijken is afkomstig uit Centraal-Afrika. De collectie kan digitaal geraadpleegd worden via MIMO
  • De fotocollectie bestaat uit ongeveer 500.000 beelden van o.a. muzikanten en dansers, van eind 19e eeuw tot eind jaren ’60
  • Geabonneerd op Congolese pers sinds eind jaren 1950 tot vandaag. Het KMMA verzamelt eveneens rapporten van persbureaus, en een grote verzameling tijdschriften
 • Enkele collecties in de kijker:
 • Archieven:
  • Sinds zijn oprichting in 1898 bewaart het KMMA archieven van particulieren, bedrijven en instellingen die een band hebben met de Onafhankelijke Congostaat of Belgisch Congo.
  • De activiteiten van het museum als wetenschappelijke instelling hebben geleid tot de aanleg van uitgebreide en uiteenlopende archieven.
  • De klankarchieven van het KMMA bevatten een belangrijke collectie opnames van traditionele muziek uit Centraal-Afrika en meer bepaald uit Congo en Rwanda. Het vertegenwoordigt een totaal van 3.000 uur opgenomen muziek, waarvan de oudste in 1910 werd gemaakt.
  • Archieven van Paul Collaer
  • Zoeken in de archieven kan via deze toegang
 • Bibliotheken (Leuvensesteenweg 17):
  • Centrale bibliotheek voor werken rond etnografie, sociale menswetenschappen, publicaties van het KMMA, algemene werken over Afrika: CAPA-gebouw, gelijkvloers
  • Bibliotheek voor musicologie: CAPA-gebouw, 3e verdieping
 • Onderzoek verricht door het KMMA:
  • Musicologisch onderzoek door o.a. Olga Boone, Benoit Quersin, Franck Michiels, Anne-Marie Bouttiaux, Aka Konin, Rémy Jadinon, Léon Verbeek, Jos Gansemans

Zoektips muziek

Catalogus of andere hulpmiddelen

Hoe begin je eraan?

 • Relevante zoektermen: muziek, dans, rituelen, religieus leven, muziekinstrument, centraal Afrika, Congo, Rwanda, Burundi, …
 • Opmerking: Er is een database voor fotos en films uit de koloniale tijd, maar geen voor recente audiovisuele opnames. Deze staan vaak op een harde schijf bij individuele (ex-)onderzoekers.
 • In het documentatiecentrum kan enkel worden gezocht op voorgevormde sleutelwoorden, in het Engels of het Frans. Het is aan te raden op voorhand de lijst met sleutelwoorden door te nemen.
 • Uitlenen uit de bibliotheek is niet mogelijk, ter plaatse inkijken en fotokopiëren wel. Documenten kunnen gratis worden gedigitaliseerd.
 • Archieven raadpleegbaar na afspraak
 • Toegang tot collecties aan te vragen via dit invulformulier

Trefwoorden

, , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , ,
, , , ,
,