Archives et Musée de la Littérature

het geheugen van Franstalige literatuur en theater in België

Brussel

aml-cfwb.be

Inhoudelijk profiel

  • Het Archief en Museum van de Franstalige Literatuur (AML) spitst zich als documentatie- en onderzoekscentrum toe op alle Franstalig Belgisch erfgoed wat betreft literatuur, theater en persteksten. Het archief werkt nauw samen met de Koninklijke Bibliotheek van België en neemt zo de verzameling, het onderzoek, het bewaren, het beschikbaar stellen en presenteren van documenten in verband met Franstalige Belgische schrijvers en uitgevers voor haar rekening, waarbij het zich focust op de periode van 1815 tot op heden.
  • Het AML huisvest ook een hoog aangeschreven internationale literatuurbibliotheek, die een voor België unieke collectie literaire tijdschriften bevat alsook archieven gewijd aan Centraal Afrika (Burundi, Congo en Rwanda). De collectie bestaat uit manuscripten, briefwisselingen, boeken, foto’s, audiovisuele documenten, persberichten, posters, kunstwerken, bezittingen van auteurs…

Zoektips podiumkunsten

Wordt later aangevuld. Suggesties alvast welkom!

Zoektips muziek

Wordt later aangevuld. Suggesties alvast welkom!

Catalogus of andere hulpmiddelen

Hoe begin je eraan?

Wordt later aangevuld. Suggesties alvast welkom!

Trefwoorden

, , ,

, , , , , , , , , , ,
, , ,
, ,