Lijstje met dansarchieven en -collecties / Staf Vos

September 2021, Staf Vos


In deze Bronnengids vind je verder ook:

Als historicus met specialisatie in dansgeschiedenis heb ik bij CEMPER maar ook bij nevenactiviteiten een bijzondere aandacht voor danserfgoed. Ik deel daarom graag mijn persoonlijke onderzoekslijst-in-progress (Google-spreadsheet) met notities over diverse dansarchieven en -collecties die ik tegenkom op bestaande portalen of door contacten. Aangezien danserfgoed uiterst versnipperd bewaard wordt en weinig instellingen het zichtbaar maken, vind ik het nuttig deze lijst te delen. Ik wil hiermee het belang van het zélf zoeken in de bestaande catalogi niet in twijfel trekken. Dat is niet alleen belangrijk om inzicht te krijgen in deze instrumenten en het landschap van bewaarplekken en online bronnen, maar misschien vind je op die manier – door het friendly neighbour-principe – iets waarvan je niet wist dat je het zocht (ervaren onderzoekers kunnen daar veel straffe verhalen over vertellen…). De lijst zal bovendien altijd onvolledig blijven en er kunnen fouten in zijn geslopen.

Opmerkingen:

  • Momenteel heb ik archieven of collecties die ook vindbaar zijn via Archiefbank of Archives Portal Europe niet (systematisch) opgenomen.
  • Ook de resultaten van andere stappen die ik jullie aanraad via deze Bronnengids Podium heb ik nog niet systematisch verwerkt 😉
  • De lijst met documentatiecollecties uit het Letterenhuis verkreeg ik in 2014. Ze verdient dus een update. In kolom N vind je per collectie een rechtstreekse link naar het zoekinstrument van Letterenhuis (Agrippa).

Trefwoorden


, , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , ,
, ,