Stadsarchief Mechelen

o.a. toneel, dans en poppentheater in Mechelen

Mechelen

stadsarchief.mechelen.be

Inhoudelijk profiel

 • Stadsarchief Mechelen beheert de archieven van de Stad Mechelen
  • Sinds 1844 beheert het Stadsarchief de rijke Stedelijke Erfgoedbibliotheekmet een collectieprofiel gericht op geschiedenis, kunstgeschiedenis en hulpwetenschappen. Een topstuk uit deze collectie is het Koorboek van Margareta van Oostenrijk
  • Sinds 1984 fungeert het archief als bewaarplaats voor de statische archieven van het OCMW Mechelen en zijn rechtsvoorgangers
 • De privaatrechterlijke archieven en verzamelingen – met klemtoon op 19e en 20e eeuw – zijn samengebracht rond diverse thema’s uit de Mechelse geschiedenis, zoals het socio-cultureel leven, met nadruk op muziek, theater, kunst, folklore, geschiedenis, monumentenzorg en genealogie
 • Eind jaren 1990 werd het fonds van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in bewaring genomen
 • Verder is er een uitgebreide iconografische collectie met foto’s, film- en glasnegatieven, kaarten, plannen, affiches, etsen, gravuren, aquarellen, lithografieën, postkaarten en prenten

Zoektips podiumkunsten

Als centrumstad heeft Mechelen een rijk cultureel leven waarbij theater, dans en figurentheater ook hun ook hun plek hebben. Het stadsarchief heeft in haar verzamelbeleid hier altijd aandacht voor gehad, waardoor archieven van gezelschappen van zowel toneel- als figurentheater tot de collectie behoren, maar ook amateur en professionele theatermakers en -liefhebbers.

Zoektips muziek

Zie zoektips podiumkunsten. Suggesties welkom!

Catalogus of andere hulpmiddelen

stadsarchief.mechelen.be

Hoe begin je eraan?

 • Het stadsarchief biedt uitgebreide informatie over hoe je (op specifieke collectieonderdelen) kan zoeken
 • Het is aangedraden om in de aparte collecties te zoeken, omdat het zoekvenster op de homepagina de website tekstueel doorzoekt, maar niet de collecties en daaraan verbonden ontsluitingstools
 • Via het archievenoverzicht kan je de archieven van culturele organisaties bekijken onder de rubriek van culturele instellingen en verenigingen
 • Aanvullend moet je voor bepaalde dossiers ook in de archieven van de stadsdiensten zelf zoeken

Trefwoorden


, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
,