Hoe zoek ik persoons- of organisatiearchieven?

…wint is het Archives Portal Europe (APE) Hierop zijn ook openbare archieven vindbaar, bijvoorbeeld uit het Rijksarchief. In de toekomst zal Archiefbank meer beschrijvingen van particuliere archieven kunnen doorsluizen naar Archives Portal Europe, nu is dat aantal nog beperkt en…

Liberas. Centrum voor de geschiedenis van het vrije denken en handelen

archieven van politieke mandatarissen, journalisten, auteurs, intellectuelen, figuren uit de onderwijswereld, kunstenaars… Zoektips podiumkunsten Liberas bewaart archieven van liberale toneel- en letterkundige verenigingen vanaf 1797, waaronder de archieven van: Geen Kunst Zonder Nijd (Deinze, 1797-1858, 0,25m) De Verenigde Taal- en…

Wat is het onderscheid tussen openbaar en privéarchief?

…gaat onder meer om archieven van religieuze instellingen (bvb. abdijen, kloosters), particuliere personen, families, bedrijven/ondernemingen, genootschappen en verenigingen. Particuliere archieven zijn in beginsel privé. De vormer beslist vrij over de bewaring, overdracht, vernietiging (mits een aantal wettelijke bewaartermijnen in acht…

Letterenhuis

…binnen de literaire wereld. De online databank is zowel een archievenoverzicht als inventaris/catalogus. Zoektips podiumkunsten Het Letterenhuis bewaart veel archieven met betrekking tot podiumkunsten. Je vindt archiefmateriaal van en over vernieuwers in het Vlaamse theater, theatermakers in het buitenland, theaterpedagogie…

Archiefbank

archievenoverzicht van particuliere archieven in Vlaanderen Gent archiefpunt.be Suggesties? Wat is Archiefbank? Archiefbank is een ‘archievenoverzicht’ of een online wegwijzer om private archieven en, in mindere mate, documentaire of museale collecties op te sporen. Archiefbank neemt enkel archieven of collecties…

FelixArchief – Stadsarchief Antwerpen

…voor 1794 het Modern archief, de stedelijke documenten die zijn aangemaakt vanaf 1794 tot op vandaag de archieven van het OCMW de archieven van met de stad of het OCMW verbonden autonome bedrijven (zoals het Havenbedrijf, Stedelijk Onderwijs…) de archieven

Stads-, gemeente- en OCMW-archieven

Suggesties? Wat doen stads- en gemeentearchieven? Stedelijke, gemeentelijke en andere lokale overheidsinstanties zoals het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), hebben vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid de opdracht om bestuursdocumenten te beheren en te bewaren. Stads- en gemeentearchieven zijn divers wat…

Rijksarchief in Belgi√ę

In hoofdzaak overheidsarchieven of publiekrechtelijke archieven, maar ook private archieven Hoofdzetel: Brussel + 20 vestigingen verspreid over België arch.be Suggesties? Inhoudelijk profiel Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een federale wetenschappelijke instelling. De…

KADOC-KU Leuven

…in 1938 een unieke gemonteerde filmopname van een ‘bewegingskoor’ in een regie van Ast Fonteyne en choreografie van Lea Daan Aangezien kabinetsarchieven tot de privé-archieven behoren, vind je hier ook archieven van ministers van Cultuur van CVP- en CD&V Zoektips…

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren

…Trommels uit sub-saharisch Afrika Op zoek naar traditionele muziek in Congo en in Rwanda in de jaren 1970 Armand Hutereau als etnomusicoloog Het Nyege Nyege festival Archieven: Sinds zijn oprichting in 1898 bewaart het KMMA archieven van particulieren, bedrijven en…